بوعلی مارکت این امکان را به کاربران می دهد که در صورت بروز مشکلی در کالا به شرط موارد ذیل تا ۸ روز امکان مرجوع کالا را داشته باشند:

  • در صورتی که به کالا صدمه ی جانبی وارد نشده باشد.
  • در صورتی که مصرف کننده باعث بروز مشکل نشده باشد.

امکان مرجوع برای کالاهای استریلی که باز شده اند وجود ندارد.

برای مرجوع کالا لطفا با واحد پشتیبانی بوعلی مارکت هماهنگ شوید.